Mübarek “Üç Aylar”a girmek üzereyiz. Ramazan’a da 2,5 ay kaldı...

Mübarek “Üç Aylar”a girmek üzereyiz. Ramazan’a da 2,5 ay kaldı...

“Mübarek gün ve geceler, özellikle de ‘Üç Aylar’ dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan aylarının her bir gün ve gecesi, Rabb’imizin rahmet ve ihsanlarının üzerimize âdeta sağanak gibi yağdığı zaman dilimleridir.

Yapılan iyiliklere yüzlerce binlerce sevabın yazıldığı böylesi rahmet günlerini kulluğumuz açısından büyük bir fırsat bilmeli ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalışmalıdır. 

“İşte, elinizdeki kitap, ‘Mübarek gün ve gecelerde Rabb’imize nasıl daha iyi bir kulluk içerisinde bulunabiliriz? Hangi gecelerde hangi ibadetleri yapabilir, hangi duâ ve zikirleri okuyabiliriz?..’ gibi soruların cevabını bulabileceğiniz bir çalışma.”

Elbette farkındasınızdır, mübarek “Üç Aylar”ın eli kulağında. Birkaç hafta sonra “Üç Aylar”ın ilki olan Recep ayına, 2,5 ay kadar sonra da “12 ayın sultanı” Ramazan’a adım atacağız. (İkisinin arasındaki, “Ramazan’ın öncüsü” durumundaki Şaban’ı da unutmuyoruz…)

Takdir edersiniz ki “Üç Aylar” deyince şöyle bir durulur. Mü’min ve Müslüman bir insan, her zamankinden daha ziyade kendisine çekidüzen vermeye çalışır. Dinî metinleri okumaya ağırlık vererek, varsa noksanlıklarını ikmal eder, unuttuğu veya yanlış bilip uyguladığı Kur’ân ve “ilm-i hâl” bilgilerini düzeltir. Ta’bir caizse âdeta yeniden bir “manevî arınma” sürecine girer... 

Tabiî ki bu söylediklerimiz kendisine bu tür şeyleri “dert” edinenler için; böyle tasası olmayanlar bahsimizden hariç! 

Peki, mübarek gün ve geceleri çokça içinde barındıran “Üç Aylar” hakkında elimizde “sıhhatli” ve de “yeterli” bilgi kaynakları mevcut mu? 

Yok ise işte size altın fırsat: Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezince hazırlanmış olan “mübarek gün ve geceler” konulu kitap… 

“MÜBAREK GÜNLER VE GECELER” NELER?

Kendisi de çok orijinal çalışmalara imza atan YAN Araştırma Merkezinin aynı adlı çalışmasında yok yok! “Hicrî takvime göre aylar” ile “mübarek gün ve geceler” başlıklı listelerle başlayan kitabın bölümleri “Eûzü Besmele ve Cuma gününün şeref ve fazileti” ile “Mübarek gün ve geceler” başlıklarını haiz. Kitabın sonunda “bazı sorulara cevaplar” başlığı altında “Yılbaşı,” “Nevruz-u Sultanî” ve “Hıdırellez” hakkında bilgiler veriliyor. (Elimizdeki nüsha Haziran 2015 tarihli “ilk baskı” olup, 13,5 x 19,5 cm ebadında ve 256 sayfa.)

“Takdim” yazısında kitap hakkında şöyle deniyor: 

“Elinizdeki ‘Mübarek Gün ve Geceler’ isimli kitap, Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan, ‘Mübarek gün ve geceler hangileridir? Bu gecelerin önemi nereden kaynaklanmaktadır? Bu zamanlarda Rabb’imize nasıl daha iyi bir kulluk içerisinde bulunabiliriz? Hangi gecelerde hangi ibadetler yapılabilir, hangi duâ ve zikirler okunabilir?’ gibi soruların cevabını bulabileceğiniz bir çalışma.”

KÂİNATIN DAHİ HÜRMET ETTİĞİ ZAMANLAR

Yine kitap hakkında “ön söz”de verilen bilgiler de şunlar: 

 “(…)Bazı gün ve geceler, içinde taşıdığı özelliklerden dolayı diğerlerinden daha faziletlidir. Nasıl ki Kadir Gecesinin özelliği ‘Kur’ân’ın inzal edildiği gece’ olmasıdır; ki Yüce Allah bu gece hakkında ‘bin aydan hayırlı’(Kadir Sûresi: 3.) buyurmuşlardır. Mevlid Gecesi de Peygamberimizin (asm) dünyaya teşrif ettiği gecedir ve değerini Peygamberimizden alır… 

“Bediüzzaman Hazretleri bu mübarek gecelere sadece mü’minlerin değil, kâinatın dahi hürmet ettiğini ifade etmektedir. (Emirdağ Lâhikası, 2011 baskısı, s. 79-80.) Kâinatın ve kâinattaki meleklerin ve tüm mahlûkatın hürmet ettiği bu aylara, günlere ve gecelere gereken saygı ve hürmeti göstermek elbette çok mühimdir. (…)

“Bu kutsî gecelerde Allah’ın rızasını kazandıracak ve ahirette istifade edeceği büyük sevaplara vesile olacak olan ibadetleri yapmak, ahireti ve Allah’ın rızasını düşünen akıllı mü’min ve Müslüman’ın en önemli vazifesi olmalı! 

“Bütün mübarek geceleri lâyıkıyla değerlendirme maksadına hizmet etmesi için bu çalışma yapılmıştır…”

Google+ WhatsApp