“Kapadokya Akademik Bakış

“Kapadokya Akademik Bakış" Uluslararası Alan İndexleri Veri tabanında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığının resmi yayın organı olan uluslararası dergimiz “Kapadokya Akademik Bakış” Uluslararası Alan İndexleri veri tabanından araştırmaya açıldı.

Derginin Uluslararası Alan İndexlerinde araştırmaya açılması; mevcut çok sayıdaki yayın arasından okuyucusuna daha hızlı ulaşmasını sağlayacak ve geniş kitleler tarafından bilinirliğini artıracak.

Henüz yayın hayatına yeni başlamasına rağmen “Kapadokya Akademik Bakış”ın bu hızlı gelişimi, ileride dergimizin gelebileceği noktalar bakımından oldukça başarılı bulunuyor.

Google+ WhatsApp