günün ayet ve hadisi

günün ayet ve hadisi

AYET: “Bana ancak vahyolunuyor; çünkü ben apaçık bir sakındırıcıyım.” Sâd Sûresi: 70

HADİS:

Hz. Sa’d’dan (ra) rivayetle:

Müslümanı öldürmek ancak kâfire yakışan bir davranıştır. Müslümana sövmek ise günahtır. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla dargın durması helâl değildir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6092

 

Cevşen Meali -17-

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey her varlığa münâsip şekil giydiren Musavvir, 

2. Ey herşeyin plân ve programını ölçülü yapan Mukaddir, 

3. Ey herşeyi maddî ve mânevî kirlerden temizleyen Mutahhir, 

4. Ey nûruyla herşeyi nurlandıran Münevvir, 

5. Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim, 

6. Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir, 

Google+ WhatsApp