“Evlilik, anne-baba ve çocuklar” hakkında cevap ve çözümler…

“Evlilik, anne-baba ve çocuklar” hakkında cevap ve çözümler…

“Ülkemizde ‘aile’yi merkeze alan, ailenin problemlerine çözümler üretmeyi hedefleyen pek çok çalışma yapılıyor. Kitaplar yazılıyor, konferanslar veriliyor, kongreler tertip ediliyor, sivil toplum ve devlet plânında oldukça önemli adımlar atılıyor...

“Ülkemizde ‘aile problemleri’ denince akla ilk gelenler şöyle sıralanabilir:

“Boşanmalar, aile içi şiddet, çocukların eğitimi, ailede diyalog ve iletişim problemleri… (…)

“‘Mutlu aile modeli’ni aramak, kurmak ve yaşamak aslında hepimizin görevi. Çünkü bu, ‘ilmî’ bir konu. İlim ise kadın-erkek her Müslüman’ın üzerine farz. Bu alanda yaşanmakta olan problemler ‘âcil’ derecede çözümler bekliyor. 

“Geleceğimizin te’minatı olan ‘aile’ konusunda yaptığımız ihmalleri şöyle bir düşünürsek ne kadar büyük hatalar yaptığımızı fark edebiliriz. Bu alanda kaç kitap okuduk, kaç seminere katıldık, kaç uzmana danıştık, hangi tedbirleri aldık?..”

Yazının girişine aldığımız ibareler, Yasemin & Sebahattin Yaşar çiftinin kaleminden çıkan, Yeni Asya Neşriyat tarafından ilk olarak Şubat 2011’de yayımlanmış “Mutlu Aile Modeli” adlı kitabın “takdim” yazısından. 

Kitap, “Huzurun adresi: Aile,” “Aile kurmanın hikmetleri,” “Evliliğe başlarken,” “Mutlu ailenin özellikleri,” “Ailede kadın ve erkeğin rolleri,” “Evliliği bakıma almak,” “Ailede bozulma süreci nasıldır?,” “Mutlu aile modelleri,” “Çocuğun aile mutluluğuna katkısı nedir?” ve “Çocuk terbiyesiyle ilgili bazı hususlar” başlıklı 10 bölümden meydana geliyor. (Elimizdeki nüsha Ocak 2018 tarihli “gözden geçirilmiş üçüncü baskı” olup, 13,5 x 19,5 cm ebadında ve 192 sayfa.)

“Takdim”e dönecek olursak, orada kitap şöyle tanıtılmış: 

“Yazarlarımız Yasemin ve Sebahattin Yaşar, aile problemlerini çözmeye dönük olarak seminer ve kitap çalışmaları yapıyorlar. Bu konuda yapılmış çalışmaları inceliyor, kaynakları tarıyor, ailelerle görüşüyor, çözüm yolları öneriyorlar... 

“Özellikle ‘ailede erkeğin ve kadının rolü,’ ‘çocukların eğitimi,’ ‘geçim problemleri,’ ‘diyalog eksikliği,’ ‘iletişim problemleri,’ ‘ailenin fonksiyonu’ gibi temel konularda yaşanan sıkıntılar Yaşar Ailesini çözümler önermeye yöneltti. 

“Hem ülkemizde hem de dünyada aile için yapılan çalışmalarda son yıllarda dikkat çeken bir artış gözlemleniyor. Bu alanda bilhassa İslâmiyet’in kültür kaynakları oldukça zengin bir referans özelliğine sahip. Kur’ân-ı Kerîm, Sünnet-i Seniyye, siyer ve hadîs kitapları, İslâm âlimlerinin değerlendirmeleri… arayanlara oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Elinizde tuttuğunuz bu eser, bu yönlerden de farklı alıntıları içinde barındırıyor. Bunlarla birlikte, çalışmayı hazırlayan eşlerin hayat tecrübe ve gözlemleri sayfalara yansımış durumda. Yani sadece teorik bilgiler değil, pratik çözümler de bu kitapta mevcut. (…)

“Kitap bir sohbet havasında ilerlerken okuyucuyu yormuyor, ilginç örnekler veriyor, konuyu farklı açılardan ele alıp çözümler öneriyor... 

“Bu konuların ciddiyetinin farkında olan yayınevimiz, Yasemin ve Sebahattin Yaşar’ın ‘aile mutluluğunun engellerini ve çözümlerini’ ihtiva eden bu önemli dosyasını kitaplaştırdı.

“Çekici bir üslûpla kaleme alınan eserin sayfalarında ilerledikçe, zihninizde yer etmiş olan ‘Ailede mutluluk nasıl sağlanır?’ sorusunun sizde var olan cevaplarına yenilerini kattığınızı fark edeceksiniz...”

Google+ WhatsApp