BEDENDEKİ ENERJİ MERKEZLERİ: ÇAKRALAR

BEDENDEKİ ENERJİ MERKEZLERİ: ÇAKRALAR


Orijinal Yoga Sistemi İle Çakraların Uyumlu Çalışması

BEDENDEKİ ENERJİ MERKEZLERİ: ÇAKRALAR

Çakra kelimesi “girdap” anlamına gelmektedir. Çarka enerji merkezidir ve enerjetik bedende halka şeklinde bulunur ve bir girdap gibi dönmektedir. Çakra, iç enerji kanallarının buluştuğu, enerjinin bedene girip çıktığı ve dönüştürülerek farklı enerji düzeylerine transfer edildiği bir kesişme noktasıdır. Her çakra girdabında enerji belirli bir titreşimde dairesel şekilde hareket etmektedir. Bu enerji girdapları tüm insan yapısına nüfuz eden enerji dolaşımını kontrol etmektedir.Çakra girdabı yavaş ya da hızlı dönebilir. Girdabın dönme hızı sistemdeki enerji düzeyine bağlıdır. Merkezlerin çekirdekleri enerjiyi sıkı bir akım halinde çeker ve belirli organlara dağıtır. Prana olarak adlandırılan “evrensel enerji” beyaz renktedir ve parlak küreciklerden ibarettir. Beyaz enerji Çakra merkezleri tarafından emilir, sindirilir ve bileşenlerine ayrılır. Beyaz enerji gökkuşağının yedi rengine denk gelen kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor olmak üzere yedi tür renkli enerjiden oluşur. Yedi ana Çakra mevcuttur. Yedi ana Çakra, omurgadan geçen enerji kanalı üzerinde, apış arasından başlayarak başın tepesine kadar olan bölgede yerleşmiştir. Yedi Çakra sırayla hayatta kalma, yaratıcılık, güç, sevgi, ifade, aşkınlık ve birlik prensipleriyle ilgilidir. Yedi ana Çakra merkezinin temel renkleri gökkuşağının renklerine denk gelmektedir. Apış arasından başlayarak sırayla; 1. Çakra kırmızı, 2. Çakra turuncu, 3. Çakra sarı, 4. Çakra yeşil, 5. Çakra mavi, 6. Çakra çivit mavisi ve başın tepesindeki 7. Çakra mor renk titreşimlerine sahiptir. Yedi ana Çakra merkezinin ayrı ayrı görevleri ve etkiledikleri organlar vardır. Çoğu insanda enerji merkezleri tıkanmış haldedir ve aktiviteleri düşüktür. Orijinal Yoga Sistemi teknikleri sayesinde bu tıkanıklıkları giderip canlandırmak mümkündür. Bu teknikler sayesinde Çakra merkezleri arınır, dengelenir ve aktifleşir, böylece fiziksel dayanıklılık ve duygusal rahatlama kazanılır. Gün içinde meydana gelen olumsuz olaylar sonucunda bedende negatif enerji birikmektedir, işte bu yüzden teknikler günlük olarak uygulanmalıdır. Orijinal Yoga Sisteminde uygulanan duruşların uygulanması enerji tıkanmalarının giderilmesini sağlar. Çakra merkezleri fiziksel beden ile bağlantılıdır. Bu teknikler aracılığıyla bedenin fiziksel olarak çalışması Çakra merkezlerini harekete geçirir, enerji blokajlarını giderir ve duygusal gevşeme sağlar. Bir duruş sırasında ilgili Çakra harekete geçer, enerji tıkanıklığı giderilir, duygusal bir blokaj ortadan kalkar ve içte var olan olumsuz bir duygu yüzeye çıkar. Bu olumsuz duygu tanımlanmalı ve gitmesine izin verilmelidir.

Kaynak Kitap: Prana Vidya Biyoenerji Bilimi/

Akif Manaf Festival Organizasyonu için: Tel: 0212 243 9642 Yoga Academy Mecidiyeköy/ Ista

Google+ WhatsApp