BAŞKANLIK-BAŞBAKANLIK CUMHURBAŞKANLIĞI ANAYASA- YENİ YASA VE KAFAMDA DELİ SORULAR

BAŞKANLIK-BAŞBAKANLIK CUMHURBAŞKANLIĞI ANAYASA- YENİ YASA VE KAFAMDA DELİ SORULAR


Bu yazıyı yazarken Yeni Anayasa Maddeleri madde madde oylanmaya başlamıştı.

Galiba şu sıralar 18 yaşındaki vatandaşlarımızın milletvetkili olup olamayacağı oylaması yapılıyor. 18 yaşında liseyi bitiren bir vatandaşımız hasbel kader milletvekili olur ise. Bu arada üniversite sınavını kazanıp Ankara dışında bir yerde öğrenimine devam edecek olursa, Meclis'te çalışması gerektiği günlerde izinli mi sayılacak raporlu mu?. Bu genç milletvekilimiz ;Üniversite okumayım nasıl olsa milletvekili oldum” derse, askerlik yapmadan milletvekili olduğu için 20 yaşına geldiğinde tecilli mi sayılacak? Askerliğin tecil hali askerlikle ilişkili halden sayılacak mı?

Teklif metnin de yeralan 76 . maddede askerlikle ilişkisi olanlar kapsamına bu milletvekilleri yada adayları girecek mi?

550 olan Milletvekili sayısı 600'e çıkınca ülkenin sorunları ile başa çıkmaya çalışan Meclis bu 50 yeni vekille Meclis çalışmalarına hız mı katacak? Meclis'de oda ve sandalye sayısı yeterli mi?

Hep dillendirilen Cumhurbaşkanı'nın isterse bir gün kalkıp “Şu bakanlığı kapatıyorum” demesi halinde Bakanlık çalışanları ne olacak? Bakanı sormadım çünkü Milletvekilleri arasından seçilirse Milletvekilliğine bile geri dönemiyor. O'nu biliyorum.

Anayasa Mahkemesi'nde bulunan 15 üyeden 12 si Cumhurbaşkanı tarafından seçilirse, Cumhurbaşkanı'da partisinin genel başkanı olabirse Değişiklk metninde yeralan Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır maddesi ile örtüşür mü?

Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabiliyorsa Meclis'de buna itiraz edemiyorsa Meclis'in hatta 550 Milletvekiline ek olan 50 milletvekilinin görevi nedir?

Yeni Anayasa tasarısı Başbakanlığı kaldırıyor ve tek bir yönetici olan Cumhurbaşkanlığı'na kimilerine göre sınırsız yetkkiler tanıyor,kimilerine göre rejim değişikliğini beraberinde getiriyor.

Yüz yılın Lideri olarak adlandırılan ve bu kapasiteye sahip olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu yetkiler az bile diyenler var. Peki Böyle bir lider 100 yılda bir geliyorsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi sona erdiğinde bu yetkileri kullanacak lider için Türkiye 100 yıl mı bekleyecek?...

Son olarak Milletvekili olurken Millet huzurunda Milletvekili yemini eden ve yeminini “Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.” Şeklinde Anayasa'ya sadık olacağını ve bağlı kalacağını belirten milletvekillerinin bu Yasayı değiştirmesi ne kadar etiktir.?

Google+ WhatsApp